Bao da máy tính bảng

Mã sản phẩm: Tienich 13
Giá: VNĐ

Đặt Hàng

Túi đựng máy tính bảng 7inch Angry bird dành cho màn hình có tỉ lệ 16:9 (p75a, p76ti, G3,... )
>> Giá: 150.000 VNĐ

Túi đựng máy tính bảng 7inch dành cho màn hình có tỉ lệ 16:9 (p75a, p76ti, G3,... ) 
>> Giá: 99.000 VNĐ
Bao da bảo vệ máy tính bảng 7-inch
Giá: 160.000
Kích thước: chiều dài 200MM rộng 110-122mm (có thể điều chỉnh chiều rộng) dày 15mm

Áp dụng cho các máy sau:

Blue Devils W3HD W6HD

CUBE U8S U8GT K8GT

T760 Taipower Taipower P76TI

Newman T7/P7/N7

Onda VX610A 610W tăng cường bản Deluxe Edition

Aino NOVO7 Knight Edition

Amazon Kindle Bao da bảo vệ máy tính bảng 7-inch (Lenovo A1, G3,...)
Giá: 160.000 VNĐ

Bao da bảo vệ máy tính bảng 7inch (P76TI NOVO7 VX610W VI10)

Giá: 150.000 VNĐ


Bao da bảo vệ màn hình 8-inch 04:03 Tablet PC

Giá: 180.000VNĐ

Bao da bảo vệ màn hình máy tính bảng 7inch (N12)
Giá: 130.000VNĐ

Bao da bảo vệ màn hình máy tính bảng 7inch (U8S/K8M/K8GT/U8GT)
Giá: 150.000VNĐ

Bao da bảo vệ dành cho máy tính bảng màn hình 9.7inch (Onda VI40 Elite Edition Ultimate Edition 9.7-inch Tablet PC)

Giá: 250.000VNĐ

Bao da bảo vệ màn hình dành cho MTB 8inch (V8, p85, D80W...)
Giá: 170.000VNĐ

Bao da bảo vệ màn hình MTB 9.7inch (M3, G9, K29,..)
Giá: 250.000VNĐ

Bao da bảo vệ màn hình máy tính bảng 7inch (p76ti, G3, p75a,...)
Giá: 140.000VNĐ

Bao da bảo vệ màn hình máy tính bảng 7inch (p75a)
Giá: 148.000VNĐ


Túi bảo vệ máy tính bảng màn hình 7inch (p75a, N12, onda vi10, G3, novo 7,...)
Giá: 200.000VNĐ

Bao da + bàn phím dùng cho máy tính bảng 
Màn hình 7inch: 250.000VNĐ
Màn hình 8inch: 300.000VNĐ
Màn hình 9inch: 350.000VNĐ